Service / Tjenester

En maskin som står pga skade/feil er tapte penger for våre kunder. I tillegg til raske og sikre deleleveranser vil vi gjøre det vi kan for å redusere driftsstans med en høy servicegrad.
"God service" - Vårt mål er at dette skal være et kjennetegn på Kiesel.

Gi oss gjerne en tilbakemelding dersom din opplevelse ikke stemmer med vårt mål slik at vi kan forbedre oss.

Kiesel Skandinavia AS stiller krav til service og vedlikehold av maskiner som vi selger for at garantien skal gjelde. Det er nødvendig at autorisert personell gjennomfører kontroll av maskinen etter de angitte serviceintervaller.
Spesielt viktig er dette i maskinens garantiperiode - gjennomført service ihht garantivilkårene kan være avgjørende for å få dekket en skade/feil. Vi anbefaler at det utføres en kontroll fra autorisert personell med jevne mellomrom også etter at garantiperioden er utløpt da dette vil sikre jevnere drift og lengre levetid for maskinen.

I tillegg til ordinære reparasjoner og service utfører vi selvfølgelig sertifisering av dine maskiner. Dette vil redusere risikoen for driftsstans og at din maskinpark tilfredsstiller forskrifter og lover.

For bestilling av service, sertifisering eller normale reparasjonsoppdrag kontakt oss for å avtale tidspunkt på:
64869428 og tast 2 for Serviceavdeling

Mer i denne kategorien « Deler Servicepunkter »