Miljøfyrtårnsertifisert

"Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å gratulere Kiesel Skandinavia AS i Ås kommune med
nytt Miljøfyrtårn-sertifikat!"

Som et ledd i vårt fokus på miljø, ble vi i mai sertifisert som MIljøfyrtårn. Vi jobber kontinuerlig i vårt daglige virke med holdningersskapende arbeid og bestreber oss for å finne tiltak for å bedre miljøet.