NASTA går inn på eiersiden i Kiesel Skandinavia AS

24. mai ble det signert en avtale mellom Kiesel GmbH og NASTA AS, der

sistnevnte kjøper 50,1% av aksjene i Kiesel Skandinavia AS. I forbindelse med dette vil vi også skifte navn til Kiesel Norge AS.
NASTA AS ønsker å utvide produktspekteret sitt og ta del i vår kompetanse inn mot gjenvinningsmarkedet. Vi på vår side får mulighet til å sette et større «footprint» i Norge gjennom tilgang til Nasta’s salgs og service apparat – noe vi er sikker på vil komme våre kunder til gode!

Alt salg av FUCHS og våre andre agenturer, vil fortsatt gå gjennom Kiesel. Likeså vil det være med delesalg og bestilling av service/reparasjoner. For deg som kunde er det viktig at opplevelsen med å ta kontakt med oss vil være den samme. Det skal være lett å få tak i riktig person, og du skal få raskt hjelp – kunden i fokus!

I de områder vi finner det mest hensiktsmessig for oss og kunde, vil vi fortsette å bruke det serviceapparat vi har i dag. Avtalen med NASTA gir oss en mulighet til å tette geografiske huller, samt hjelpe til der hvor det kan være periodevis hektisk.

Vi gleder oss over denne muligheten, og ser frem til å kunne yte våre kunder en enda bedre service.